SERCE EUROPEJSKIEGO BIZNESU

Budynek ETHOS położony jest w ścisłym centrum Warszawy. Tutaj przecinają się szlaki biznesowe i gospodarcze całego miasta.
W bliskim sąsiedztwie znaleźć można ambasady i konsulaty, ministerstwa i rozmaite instytucje rządowe,
jak również przedstawicieli prywatnego biznesu – znamienite banki i renomowane, międzynarodowe firmy.

Giełda Papierów Wartościowych

Tutaj organizuje się i gwarantuje obrót papierami wartościowymi. Według stanu na wrzesień 2015, na warszawskiej Giełdzie notowane są akcje 477 spółek (w tym 53 zagranicznych), których łączna kapitalizacja wynosi 1,188 bln złotych. Z tego 578,2 mld przypada na spółki krajowe, a 609,3 mld - na spółki zagraniczne. Budynek GPW jest również siedzibą Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Jego historia sięga roku 1924. Od samego początku pełnił on bardzo ważną rolę w odbudowie Polski po okresie rozbiorów i I wojny światowej. Obecnie współuczestniczy w realizacji licznych programów rządowych – m.in. Rodzina na Swoim, Pierwszy Biznes, zarządza też środkami funduszy celowych. Zgodnie ze statutem wspiera Państwo w rozwoju mieszkalnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości.

Ministerstwo Gospodarki

To tutaj kształtują się decyzje gospodarcze państwa, podejmowane są działania sprzyjające rynkowi i konkurencyjności, tworzone są założenia współpracy z prywatnym biznesem i zagranicznymi korporacjami. Realizowane są rozmaite projekty dotyczące promocji gospodarki, wspierania rozwoju i inwestycji, tworzone regulacje odnośnie kontroli obrotu i handlu. I to wszystko dosłownie kilkadziesiąt kroków od budynku ETHOS.

Parlament

Siedziba polskiego Sejmu i Senatu, miejsce stanowienia prawa przez uchwalanie ustaw. Tutaj działają komisje parlamentarne, które decydują o sprawach najwyższej wagi państwowej – kształcie budżetu, procesie legislacji i rozwiązywaniu sporów politycznych. W kompleksie budynków parlamentarnych znajdziemy również Kancelarię Prezydenta.

Ambasady

W bliskim sąsiedztwie budynku ETHOS znajdują się ambasady i konsulaty licznych państw, które prowadzą aktywną politykę partnerstwa politycznego i gospodarczego z Polską - między innymi Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec czy Kanady.

Polska Agencja Prasowa

PAP to kilkanaście zespołów redakcyjnych, nadających codziennie tysiące depesz o tematyce biznesowej, politycznej, naukowej czy sportowej. W budynku Agencji znajduje się Centrum Prasowe, w którym odbywają się rozmaite medialne wydarzenia, konferencje i spotkania. Wszystko przy wsparciu specjalistów oraz najnowszej generacji sprzętu audiowizualnego i konferencyjnego.

Biznes w wyjątkowym smaku

W pobliżu Budynku ETHOS znajdziemy miejsca, gdzie możemy oderwać się na chwilę od codziennej pracy. Spędzić dobrze czas, rozkoszować dobrą kuchnią i, przy okazji, uzgodnić detale partnerskiego biznesu.

BIURO BLISKIE
SERCU