Biznes

SERCE
STYLOWEGO ŻYCIA

Budynek ETHOS położony jest w ścisłym centrum Warszawy.

Tutaj przecinają się szlaki biznesowe i gospodarcze całego miasta.
W bliskim sąsiedztwie znaleźć można ambasady i konsulaty, ministerstwa i rozmaite instytucje rządowe,
jak również przedstawicieli prywatnego biznesu – znamienite banki i renomowane, międzynarodowe firmy.

BIZNESOWE OTOCZENIE

Tutaj przecinają się szlaki biznesowe i gospodarcze całego miasta. W bliskim sąsiedztwie znaleźć można ambasady i konsulaty, ministerstwa i rozmaite instytucje rządowe, jak również przedstawicieli prywatnego biznesu – znamienite banki i renomowane, międzynarodowe firmy.

Giełda Papierów Wartościowych

Tutaj organizuje się i gwarantuje obrót papierami wartościowymi.

Tutaj organizuje się i gwarantuje obrót papierami wartościowymi. Według stanu na sierpień 2023, na warszawskiej Giełdzie notowane są akcje 414 spółek (w tym 52 zagranicznych), których łączna kapitalizacja wynosi 1,347 bln złotych. Z tego 663 mld przypada na spółki krajowe, a 684 mld – na spółki zagraniczne. Budynek GPW jest również siedzibą Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

AMBASADY

W bliskim sąsiedztwie budynku ETHOS znajdują się ambasady i konsulaty licznych państw, które prowadzą aktywną politykę partnerstwa politycznego i gospodarczego z Polską – między innymi Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec czy Kanady.

Ministerstwo
Rozwoju

Doskonale widoczne z okien ETHOS, za kościołem św. Aleksandra, jest Ministerstwo Rozwoju. Jego obszary działalności to: gospodarka, inżynieria lądowa, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu, mieszkalnictwo oraz turystyka. Wybudowany w latach 1947-1949, budynek jest wspaniałym przykładem socrealizmu, dominującego stylu w powojennej architekturze Warszawy.

Parlament

Siedziba polskiego Sejmu i Senatu

Miejsce stanowienia prawa przez uchwalanie ustaw. Tutaj działają komisje parlamentarne, które decydują o sprawach najwyższej wagi państwowej – kształcie budżetu, procesie legislacji i rozwiązywaniu sporów politycznych. W kompleksie budynków parlamentarnych znajdziemy również Kancelarię Prezydenta.

Bank
Gospodarstwa Krajowego

Jego historia sięga roku 1924. Od samego początku pełnił on bardzo ważną rolę w odbudowie Polski po okresie rozbiorów i I wojny światowej. Obecnie współuczestniczy w realizacji licznych programów rządowych – m.in. Rodzina na Swoim, Pierwszy Biznes, zarządza też środkami funduszy celowych. Zgodnie ze statutem wspiera Państwo w rozwoju mieszkalnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości.

Polska
Agencja Prasowa

PAP to kilkanaście zespołów redakcyjnych, nadających codziennie tysiące depesz o tematyce biznesowej, politycznej, naukowej czy sportowej.
W budynku Agencji znajduje się Centrum Prasowe, w którym odbywają się rozmaite medialne wydarzenia, konferencje i spotkania.
Wszystko przy wsparciu specjalistów oraz najnowszej generacji sprzętu audiowizualnego i konferencyjnego.

Piękno Architektury

Elegancka ulica rozpoczyna się od Placu Trzech Krzyży i kończy przy ulicy Belwederskiej. Po jednej stronie usytuowane są wytworne kamienice, pałace i wille, w których mieszczą się często ambasady i instytucje państwowe –między innymi siedziba Rządu i Prezydenta. Po drugiej stronie Alei znajdziemy wspaniałe tereny zielone – Łazienki i Park Ujazdowski.

Biznesowe centrum miasta

ETHOS WARSAW

Plac Trzech Krzyży 10/14, Warszawa

ESENCJA WARSZAWY