Slide OFFICE CLOSE
TO THE HEART
PL PRIVACY POLICY GALLERY WE MEET WE MEET © 2020 Vertinas Investments Sp. z o. o. EN MENU DISCLAIM MORE

AN OFFICE CLOSE TO THE HEART

Located in a prestigious part of Warsaw, at Plac Trzech Krzyży, ETHOS offers modern, functional office space,
which uses the latest trends in environmental solutions in accordance with BREEAM Excellent certification. A high-class building provides
The new design of the new product is an inspiring workspace and guarantees the highest level of comfort.

EXCELLENT COMMUNICATION

In the close vicinity of the ETHOS building there is one of the most important communication routes in Warsaw, the Royal Route, which connects the Old Town,
Powiśle and Mokotów. A 10-minute walk is enough to reach the stops of both Metro lines and the Powiśle city railway station (SKM),
Mazovian Railways). Directly in front of the entrance there is a bus stop. Further numerous bus and tram stops
are located up to 200 metres away. Thanks to them, we can move quickly and comfortably to any part of the city.

several dozen
bus and tram lines

two Metro lines
close

to the International Port
The Fryderyk Chopin Air Force

Prestigious neighbourhood

The “Stock Exchange Centre” is the seat of the most important financial institutions of the country: The Warsaw Stock Exchange and the National Depository for Securities.

It is a state bank whose main task is to support the economic development of the country. It takes part in financing of the largest infrastructure investments and stimulates the development of enterprises in the country and on foreign markets.

A professional media service centre, using the journalistic and technological background of the Polish Press Agency. It hosts important events, thematic conferences and business meetings.

The seat and workplace of the Deputy Prime Minister of the Polish Government, Minister of Economy. This is where the most important decisions concerning the shape of relations between the state sector and private business are made.

Slide Slide Slide Slide

Flexibility of office space

The offered spaces meet the requirements of every type of business activity. From the office windows there is a wonderful view of Plac Trzech Krzyży and Skarpa in the Park on Książęca Street. 3000 square meters of space on one storey and excellent lighting allow for flexible arrangement according to different expectations. Open space or a traditional model of development in the form of office offices – this decision belongs to the tenant.

Slide KLATKA EWAKUACYJNA WJAZD DO GARAŻU

otwarty dla kierowców od ul. Książęcej
WEJŚCIE DO BIURA

niezależne od części handlowej budynku
RECEPCJA

Profesjonalna obsługa i najwyższy standard

TRZON KOMUNIKACYJNY

3 windy i dodatkowa do garażu, klatka schodowa wraz z holem


WINDA GARAŻOWA

wjazd tylko na parterSlide KLATKA EWAKUACYJNA KANTYNA TRZON KOMUNIKACYJNY

3 windy i dodatkowa do garażu, klatka schodowa wraz z holem


POWIERZCHNIA BIUROWA

z możliwością elastycznej aranżacji powierzchniSlide KLATKA EWAKUACYJNA TRZON KOMUNIKACYJNY

3 windy i dodatkowa do garażu, klatka schodowa wraz z holem


POWIERZCHNIA BIUROWA

z możliwością elastycznej aranżacji powierzchniSlide KLATKA EWAKUACYJNA TRZON KOMUNIKACYJNY

3 windy i dodatkowa do garażu, klatka schodowa wraz z holem


POWIERZCHNIA BIUROWA

z możliwością elastycznej aranżacji powierzchniSlide KLATKA EWAKUACYJNA TRZON KOMUNIKACYJNY

3 windy i dodatkowa do garażu, klatka schodowa wraz z holem


POWIERZCHNIA BIUROWA

z możliwością elastycznej aranżacji powierzchniSlide KLATKA EWAKUACYJNA TRZON KOMUNIKACYJNY

3 windy i dodatkowa do garażu, klatka schodowa wraz z holem


PRZESTRONNY TARAS

Otwarty widok na okolicę


POWIERZCHNIA BIUROWA

z możliwością elastycznej aranżacji powierzchniLEASE
AREA

* According to BOMA standard

Slide Slide Slide

SURFACE STANDARD

3 000 m² on one floor

BREEAM certificate at Excellent level

Opening windows

Floor-to-ceiling glazed windows Facade

The highest standard of finishes and equipment

Air-conditioning with adjustable air conditioning

BIURO BLISKIE
SERCU
PL POLITYKA PRYWATNOŚCI GALERIA NAJEMCY SPOTKAJMY SIĘ © 2020 Vertinas Investments Sp. z o. o. EN MENU ODKRYJ WIĘCEJ

BIURO BLISKIE SERCU

Zlokalizowany w prestiżowej części Warszawy, przy Placu Trzech Krzyży, ETHOS oferuje nowoczesną, funkcjonalną powierzchnię biurową,
w której zastosowano najnowsze trendy rozwiązań ekologicznych zgodnie z certyfikacją BREEAM Excellent. Wysokiej klasy budynek zapewnia
inspirującą przestrzeń do pracy i gwarantuje jej najwyższy komfort.

DOSKONAŁA KOMUNIKACJA

W bliskim sąsiedztwie budynku ETHOS przebiega jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych Warszawy, Trakt Królewski, który łączy Stare Miasto,
Powiśle i Mokotów. Wystarczy 10-minutowy spacer, aby dotrzeć do przystanków obu linii Metra oraz stacji kolei miejskiej Powiśle (SKM,
Koleje Mazowieckie). Bezpośrednio przed wejściem stoi przystanek autobusowy. Kolejne liczne miejsca postojów autobusów i tramwajów
znajdują się w odległości do 200 metrów. Dzięki nim szybko i wygodnie przemieścimy się w każdy rejon miasta.

kilkadziesiąt linii
autobusowych i tramwajowych

dwie linie Metra
w pobliżu

do Międzynarodowego Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina

Prestiżowe sąsiedztwo

“Centrum Giełdowe” to siedziba najważniejszych instytucji finansowych kraju: Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Państwowy bank, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju. Bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych.

Profesjonalny ośrodek obsługi medialnej, korzystający z zaplecza dziennikarskiego i technologicznego Polskiej Agencji Prasowej. Tutaj odbywają się ważne wydarzenia, konferencje tematyczne i spotkania biznesowe.

Siedziba i miejsce pracy wicepremiera Rządu Polskiego, ministra Gospodarki. To tutaj zapadają najważniejsze decyzje dotyczące kształtu relacji między sektorem państwowym a prywatnym biznesem.

Slide Slide Slide Slide

Elastyczność powierzchni biurowej

Oferowane przestrzenie spełniają wymagania każdego rodzaju działalności biznesowej. Z okien biura rozpościera się wspaniały widok na Plac Trzech Krzyży oraz Skarpę w Parku na Książęcej. 3000 metrów kwadratowych powierzchni na jednej kondygnacji oraz doskonałe oświetlenie, pozwalają na elastyczną aranżację zgodnie z różnymi oczekiwaniami. Otwarta przestrzeń kreatywna czy tradycyjny model zabudowy w formie gabinetów biurowych – ta decyzja należy do najemcy.

POWIERZCHNIA
NAJMU

* Według standardu BOMA

Slide Slide Slide

STANDARD POWIERZCHNI

3 000 m² na jednym piętrze

Certyfikat BREEAM na poziomie Excellent

Otwierane okna

Okna Fasada przeszklone od podłogi do sufitu

Najwyższy standard wykończenia i wyposażenia

Klimatyzacja z możliwością regulacji